Theater op maat

Deze vorm van theater maken spreekt mij heel erg aan. Het houdt in dat ik een musical schijf naar aanleiding van de wensen van het gezelschap dat het gaat spelen. Dit kan bijvoorbeeld voor een groep 8 zijn, voor een musicalschool of voor iemand die om wat voor reden dan ook een speciaal geschreven theaterstuk nodig heeft.

Dat werkt als volgt:

Ik laat de groep een woord-web maken met betrekking tot het verhaal. Daarna gaan we het daar samen over hebben. Tijdens dit gesprek wordt globaal de rode draad bepaald. Vervolgens bedenken alle spelers het personage dat ze willen gaan spellen. Met al deze informatie ga ik aan de slag en na verloop van tijd ligt er een script.

Mijn ervaring:

Op deze manier heb ik nu al enige ervaring. Sinds 2015 schijf ik de eindmusicals voor groep 8 van kbs Het Atelier in Zwolle. Ik heb gemerkt dat, doordat de kinderen inspraak hebben in wat ze moeten gaan doen, alle kinderen gemotiveerd zijn om het onderste uit de kan te halen. Zonder commentaar staan ze allemaal samen te zingen en te dansen. En dat is misschien wel het belangrijkste van dit hele project: ze doen het samen. Het is helemaal hun verhaal, dat ze zelf hebben bedacht. Ze vergeten hun imago even en doen samen iets leuk en dat brengt de groep dichter bij elkaar.

taartmoment MaCa-FuWa

Taartmoment eerste scriptlezing bij musical MaCa-FuWa

Heeft u een groep waarmee u samen met mij op deze manier een musical of toneelstuk wil maken? Neem dan vooral contact met me op!

Bent u opzoek naar een groep 8 musical, kijk dan ook onder eens hier. Bij het project “Eindmusical op maat”, bied ik het schijven van een script aan, in combinatie met een aantal workshops om de groepsleerkracht te begeleiden bij het regisseren van de eindmusical.