Musicaldag

In één dag een voorstelling in elkaar knutselen. Dat is ambitieus, maar niet onmogelijk. Wilt u met uw klas(sen) deze uitdaging aangaan? Lees dan vooral verder.

Hoe werkt het:

Naar aanleiding van een verhaal gaan de kinderen in groepjes aan het werk. Elk groepje werkt met een begeleider aan zijn eigen stukje van het verhaal. Hoewel er in elke scene een aantal belangrijke gebeurtenissen moeten plaatsvinden voor het verloop van het verhaal, is er daarnaast nog veel vrijheid voor de eigen creativiteit van de kinderen en de begeleider. Het is een musical, dus het zou heel leuk zijn als er in de scène ook zang en dans verwerkt zit.

Bij dit project zijn begeleiders nodig, die vanuit school worden geregeld. U kunt bijvoorbeeld denken aan ouders en leerkrachten. Deze begeleiders krijgen voor de musicaldag een voorlichtingsavond over hoe ze een groepje kinderen kunnen begeleiden en wat er verder van ze verwacht wordt.

Aan het eind van de dag worden alle scènes achter elkaar opgevoerd. Op het schoolpodium, in de gym-/speelzaal, buiten op het schoolplein of rond de school, wat het verhaal (en het weer) maar toelaat. Als afsluiting een gezamenlijk eindlied en de dag is compleet.

Dit project is geschikt voor alle leeftijden. Ik raad aan om dit project met niet meer dan ± 50 kinderen tegelijk te doen. De reden hiervoor is dat de groepjes niet te groot moeten worden. Kleine groepen verhogen de betrokkenheid van alle kinderen. Ook kan het aantal groepen niet te groot zijn, omdat de voorstelling dan te lang wordt. Dit project is ook prima te doen met één klas.

Heeft u interesse en wilt u meer informatie, of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact met me op.